Ważne terminy !!!

Współpraca

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem z nami współpracy zapraszamy na wstępną rozmowę i ustalenie warunków umowy. Po dokonaniu ustaleń i podpisaniu umowy omawiamy z Państwem schemat współpracy, który będzie powtarzał się cyklicznie, co miesiąc. 

Jesteśmy elastyczną firmą i staramy się dostosować do Państwa potrzeb. Gwarancją dobrej współpracy jest obustronne zaufanie i przestrzeganie zobowiązań. Należy pamiętać, aby:

    na kilka dni przed zakończeniem miesiąca ustalić dane do listy płac,

    do 5-go każdego miesiąca dostarczyć do biura rachunkowego danych źródłowych, na podstawie których

        ustalamy wynik finansowy i płatności względem Urzędu Skarbowego,

    do 10-go każdego miesiąca płatność ZUS jeżeli osoby samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą,

    do 15-go każdego miesiąca uiszczać płatność ZUS w przypadku firm zatrudniających pracowników,

    do 20-go każdego miesiąca uiszczać płatność za podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego,

    do 25-go każdego miesiąca uiszczać płatność za podatek VAT.

       Istnieje również możliwość przesyłania dokumentów pocztą lub kurierem i ograniczenia kontaktu osobistego do minimum, co pozwala zaoszczędzić Państwa cenny  czas.